Workshop om utvikling av havvind i Østersjøen

12. mars 2019 | Nyheter
Havvind

THEMA, EA og Cowi skal presentere en studie og anbefalinger til et veikart for utvikling av havvind i Østersjøen på en åpen workshop for BEMIP-interessenter. Workshopen organiseres av EU-kommisjonen i Brussel 15. mars.

Myndighetene i medlemslandene rundt Østersjøen vurderer flere muligheter for å støtte utvikling av havvind i regionen gjennom arbeidet som finner sted i Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). Til tross for gunstige forhold som følge av grunt vann, lave bølger, stabile vindforhold o nærhet til kystlinjen, har utviklingen av havvind i Østersjøen hittil vært begrenset.

I samarbeid med Ea Energianalyse og COWI, har THEMA gjennomført en studie for EU-kommisjonen som ser på mulighetene og barrierene for utvikling av havvind i Østersjøen. Studien identifiserer potensielle lokasjoner for havvindparker og analyser effekten av ulike grader av både havvindutvikling og regionalt samarbeid om transmisjonssystemet. Videre identifiserer studien barrierer for en effektiv utvikling i regionen og gir anbefalinger til hvordan disse kan adresseres.

Åpen workshop for BEMIP-interessenter

Workshopen, som er organisert av EU-kommisjonen og BEMIPs arbeidsgruppe for fornybar energi, finner sted 15. mars i Brussel. På workshopen vil vi presentere og diskutere anbefalinger til elementer av et veikart for samarbeid om utvikling av havvind i Østersjøen.

For påmelding klikk på linken under:

BEMIP Offshore Wind Stakeholder Workshop >>

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117