Hvordan vurdere bærekraft for norsk biogass i transportanbud?

3. oktober 2017 | Nyheter

I dette prosjektet er klimanytten beregnet med metoden i Produktforskriften. Resultatet er høy klimanytte for biogass selv om ikke alle livsyskluseffekter er inkludert.

Det er ikke etablert en metodikk for å dokumentere klimanytten av norsk biogass som kan benyttes som miljøvekting i offentlig anbud. Carbon Limits, svenske F3 og THEMA har i et prosjekt for Avfall Norge vurdert klimanytten for norskprodusert biogass generelt og for et utvalg av produsenter. Klimanytten er høy og høyere enn kravet for biodrivstoff i EUs bærekraftighetskriterier for biodrivstoff selv uten at alle nytteeffekter i et livsyklusperspektiv er inkludert.

Vi anbefaler at klimanytte stilles som ytelseskrav ved offentlige transportanbud, at klimanytte benyttes som tildelingskriterium og tillegges minst 30 prosent som anbefales i den nye anskaffelsesforskriften. Det forutsetter at det offentlig etablerer en standard metodikk som dokumenterer klimanytten for biogass, f.eks. basert på de retningslinjer som er gitt i denne rapporten. Når man sammenligner ulike drivstoff må forutsetninger og beregningsmetodikk være konsistent på tvers av type drivstoff.

Last ned rapporten her:

Rapport fra Carbon Limits og THEMA >> Bærekraft og klimagassreduksjoner for norskprodusert biogass – Kunnskapsgrunnlag og anbefalinger til innkjøpere

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810