Verdiskaping i fornybarnæringen

30. juni 2016 | T-CG Innsikt

Den norske fornybarnæringen, som i dag sysselsetter om lag 20.000 personer, er en del av en internasjonal vekstbransje som er selve navet i det grønne skiftet. THEMA har intervjuet 10 sentrale aktører på vegne av Energi Norge om sine vekstambisjoner og hva som driver og hindrer fremtidig verdiskaping og sysselsetting.

Veksten kan komme blant etablerte kraftselskaper som utnytter kompetanse, erfaring og infrastruktur til å skape ny vekst, gjerne i allianse med selskaper utenfor næringen som besitter viktig teknologisk kompetanse blant annet innen digitalisering. Det er også nye aktører som etablerer seg og som bringer inn nye kompetanseområder og forretningsmodeller.

Last ned dokumentet her:

T-CG Insight 2016-5 >> Verdiskaping i fornybarnæringen

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990