Vellykket prøveordning ga økt tilbud av reserver fra fleksibelt forbruk

19. januar 2018 | Nyheter

Statnett viderefører i vinter prøveordningen for deltagelse av aggregert fleksibelt forbruk i reservemarkedene i NO1. THEMAs evaluering av fjorårets ordning viste at erfaringene var positive og bidro til å øke tilgangen på reserver fra fleksibelt forbruk.

Dagens regler for deltagelse i RKOM og RK kan være en barriere for deltagelse fra mindre forbruk. Konkret gjelder dette krav til minste budstørrelse på 10 MW i samme punkt. I tillegg har det ikke vært mulig å delta i RKOM samtidig som man har avtale om tariff for fleksibelt forbruk. Den første regelen eksisterer i hovedsak av praktiske årsaker – Statnetts landssentral må i mange tilfeller manuelt ringe leverandører for å aktivere bud, og flere mindre bud gjør arbeidet uhåndterlig. Den andre regelen eksisterer i hovedsak på grunn av usikkerheten om fleksibiliteten faktisk er tilgjengelig når den trengs, ettersom det er mulig å koble ut forbruket av andre årsaker.

Statnetts prøveordning har senket begge disse kravene. Deltakerne i prøveordningen kunne oppnå minste budstørrelse gjennom aggregering av flere forbrukspunkter bak ulike sentralnettspunkter, og de kunne delta i RKOM selv om de samtidig hadde avtale om tariff for fleksibelt forbruk.
Målet med prøveordningen var å undersøke om unntakene kunne gi tilgang til større volumer av reserver i NO1, der det er begrenset reguleringsevne i produksjonsapparatet og i mange tilfeller flaskehalser på overføringslinjer fra andre områder.

To aktører deltok i prøveordningen – én aktør med elkjeler i varmeproduksjon, og én aktør som aggregerer mindre industrilaster. Evalueringen vi gjennomførte for Statnett, viser at erfaringene til landssentralen og deltagerne er overveiende positive. Prøveordningen bidro til å øke tilgangen på reserver i RKOM til et kostnadsnivå mellom produksjon og øvrig forbruk, uten store ekstrakostnader i planlegging og analyse.

Den milde vinteren førte imidlertid til at leverandørene aldri ble aktivert i markedet, men det ble gjennomført vellykkede prøveaktiveringer av begge leverandører.

En utfordring med aktivering av RK-bud som er aggregert fra flere punkter i lavereliggende nett, er å verifisere responsen. Vi anbefalte derfor at det utvikles metoder for å sikre at Statnett ikke betaler for respons som ikke leveres.

Statnett viderefører ordningen vinteren 2017/2018 for å få erfaringer fra flere typer driftsforhold.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-18 >> RKOM: Evaluering av prøveordning med unntak i NO1

Kontaktpersoner i THEMA: Ingar Beck Landet og Berit Tennbakk

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400