Vil vannkraften få konkurranse som leverandør av fleksibilitet?

23. februar 2018 | Nyheter

Evne til å levere fleksibilitet er viktig for å løse mange utfordringer i fremtidens energisystem. Fleksibilitet i kraftsammenheng er et samlebegrep som kan knyttes til svært ulike behov. Mange teknologier med svært ulike egenskaper kan bidra til å dekke forskjellige fleksibilitetsbehov.

Vannkraften er den mest fleksible fleksibilitetsleverandøren, men møter økende konkurranse i enkelte segmenter. Produsentene bør øke sine kunnskaper om i hvilke markedssegmenter deres fleksibilitet har størst verdi, og nettselskapene bør vurdere når fleksibilitet kan være et alternativ til nettinvesteringer.

Les mer her: 

T-CG-Insight 2018-02 >> Vil vannkraften få konkurranse som leverandør av fleksibilitet?

Kontaktpersoner: Ingar Beck Landet og Theodor Borsche

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400