Utredning om koordineringsbehov og DSO-rollen

12. september 2016 | Nyheter

THEMA og EPOS Consulting skal på oppdrag fra NVE utrede behovet for koordinering mellom nettselskaper i distribusjonsnettet og mulige løsninger for å bedre koordineringen.

NVE ønsker å få avdekket om og hvor det er behov for å styrke koordineringen og hva som er eventuelle barrierer for koordinering med dagens regelverk. På det grunnlaget skal alternative løsninger for styrket koordinering analyseres, herunder muligheten for å etablere en DSO-rolle som det nå åpnes for i energiloven og ordninger for regionalt systemansvar. Hovedvekten av analysen vil ligge på driftsplanlegging og løpende drift og beredskap. Rapporten skal leveres innen 30. november 2016.

Kontaktpersoner:

Åsmund Jenssen og Kristine Fiksen

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049