Trenger vi nett i framtiden, og hvilken nettregulering bør vi i så fall ha?

10. mars 2017 | Nyheter

Digitalisering og ny teknologi, klimapolitikk og nye kundepreferanser betyr at fremtidens kraftsystem vil ha andre egenskaper enn dagens. Det betyr at også nettreguleringen bør utvikles for å håndtere nye utfordringer og ta i bruk nye muligheter. 

Vi har analysert utfallsrommet for nettets rolle i 2050 ved hjelp av fire scenarioer. På basis av scenarioene har vi utviklet et veikart som beskriver hvordan nettreguleringen bør utvikles for å gi sikker og rimelig energiforsyning i et langsiktig perspektiv.

De viktigste sikre utviklingstrekkene er digitalisering og bedre mulighet til måling, analyse og styring, noe som øker mulighetene til å vurdere og ta i bruk nye driftsløsninger, fleksibilitet og andre teknologier som alternativer til nettutbygging.

Den aller viktigste usikkerheten er knyttet til hvor mye nettkapasitet det vil være behov for i 2050, og dermed om investeringer som blir gjort framover er relevante og om det samlede forbruket er tilstrekkelig til at nettkostnadene fortsatt kan dekkes av forbrukerne som i dag.

Uansett scenario, er det fire forhold som må utvikles i nettreguleringen:

  • Bedre muligheter for og sterkere incentiver til å ta i bruk fleksibilitet hos kundene for å redusere forbruket i topplast og håndtere feilsituasjoner. Dette bidrar til at nettinvesteringene ikke blir unødvendig store.
  • Styrke incentivene til innovasjon og testing av nye løsninger som kan redusere nettinvesteringer samtidig som forsyningssikkerheten opprettholdes.
  • Unngå at nettkunder som belaster nettet i topplast, betaler betydelig mindre enn andre kunder. Dette blir viktig for å opprettholde dagens brukerfinansiering på sikt.
  • Opprettholde data- og forsyningssikkerhet i takt med at nettet digitaliseres.

Dersom framtidens forbrukere kobler seg fra, blir selvforsynte eller får svært lav brukstid, vil alternative måter å finansiere nettet måtte utvikles.

Prosjektet er gjennomført for Energi Norge, KS bedrift og 6 nettselskaper. OED og NVE har deltatt som observatører. Konklusjonene i prosjektet står likevel for THEMAs regning.

Last ned dokumenter her:

THEMA notat 2016-12 >> Nettregulering i framtidens kraftsystem?

THEMA Rapport 2016-21 >> Nettregulering i framtidens kraftsystem-hovedrapport

Kort presentasjon >> Nettregulering i framtidens kraftsystem

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810