Regulering og markedsdesign

storby på nattenVåre tjenester innen politikk, reguleringer og markedsdesign tar utgangspunkt i myndighetenes og aktørenes behov for faglige analyser og råd om:

  • Hvordan reguleringer bør utformes for at definerte samfunnsmessige mål skal nås
  • Hvordan markedsaktører kan tilpasse seg de kommersielle mulighetene som ulike rammebetingelser gir dem.

Analysene og rådene bygger på en kombinasjon av solid samfunnsøkonomisk kompetanse, grunnleggende forståelse av markeder og tekniske og kommersielle forhold, og ikke minst, om samspillet mellom markeder og regulering.

Mer informasjon på sidene under:

Virkemidler og regulering >>

Markedsdesign og nettariffer >>

Inntektsrammemodellering >>