Strategi og forretningsutvikling

Strategi og forretningsutvikling

Våre tjenester innen strategi- og forretningsutvikling tar utgangspunkt i aktørenes behov for å besvare:

  • Hva er selskapets utgangspunkt (nåsituasjonen)?
  • Hvordan er utvikling i marked, teknologi og politikk, og hvor vil verdiene skapes fremover?
  • Hvilken posisjon ønsker og kan selskapet ta?
  • Hva skal til for å gjennomføre strategien, og hvilke strategiske prosjekter må settes i gang?
  • Hvordan sikrer vi at vi gjennomfører en prosess som engasjerer og mobiliserer organisasjonen?

Vi bistår våre kunder med gjennomføring av hensiktsmessige arbeidsprosesser og relevante analyser som gjør selskapene bedre i stand til å foreta portefølje- og forretningsstrategiske valg.

Selskapsstrategi >>

Eierstrategi og eierstyring >>

Verdivurderinger, due diligence og øvrige analyser ifbm. fusjoner og oppkjøp >>

Organisasjonsutvikling og forbedringsprosesser >>