Oversikt – tjenester

Steiner i en elvTHEMA tilbyr analyser og rådgivning for energi- og transportsektoren

THEMA utarbeider markedsanalyser og tilbyr rådgivning innen strategi, regulering og markedsdesign for energi- og transportsektoren. Våre tjenesteområder henger tett sammen og THEMA kan derfor tilby en helhetlig tilnærming skreddersydd kundens behov. Vi har en dyp forståelse av næringens utfordringer i omstillingen til lavutslippssamfunnet gjennom oppdrag for over hundre klienter i Norden og Europa. Vår kundeportefølje inkluderer bl.a. europeiske kraftselskaper, investorer, bransjeorganisasjoner, industriselskaper, transportselskaper, regulatorer og myndigheter.

THEMAs konsulenttjenester er inndelt i tre tjenesteområder:

  • Strategi og forretningsutvikling: THEMA hjelper våre kunder med strategi og forretningsutvikling, samt operasjonell og organisatorisk rådgivning. Vi kombinerer fagekspertise og prosesskompetanse i vårt strategiarbeid og bruker våre markedsmodeller aktivt som underlag til strategiprosesser.
  • Regulering og markedsdesign: THEMA rådgir kunder og myndigheter om hvordan reguleringer skal utformes for å effektivt oppnå politiske mål og hvordan markedsaktørene skal tilpasse seg og utnytte kommersielle muligheter innenfor ulike regelverk.
  • Markedsanalyse: THEMA tilbyr markedsanalyser støttet av sofistikerte modellverktøy og omfattende databaser. THEMA er en anerkjent leverandør av prognoser og modeller for den europeiske kraftsektoren. Våre tjenester inkluderer standard prisprognoser for det det nordiske og europeiske kraftmarkedet, lisenser til vår kraftmarkedsmodell TheMA, skreddersydde analyser, investeringsstøtte, due diligence og PPA-analyser.

Ved å klikke på linkene nedenfor vil du få mer detaljert informasjon om våre tjenesteområder:

Strategi og forretningsutvikling >>

Regulering og markedsdesign >>

Marked >>

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde Partner og daglig leder
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986