THEMA@Montel: Verdien av kraftproduksjon har steget 78% på trippelgevinst

10. august 2018 | Nyheter
Kraftmast

Fra Montel 8.august 2018: Tørke, potensiell elsertskvis og rekordhøye priser på opprinnelsesgarantier gjør at verdien av kraftproduksjon med elsertstøtte har økt betydelig det siste året. 

For ett år siden kunne en nordisk kraftprodusent forvente samlede inntekter på knappe 32 EUR/MWh fra kraft, elsertifikater og opprinnelsesgarantier kommende kalenderår. I dag kan de samme produsentene se for seg inntekter på nesten 57 EUR/MWh, eller 78 prosent mer, hvis man tar utgangspunkt i gjeldende terminpriser for 2019.

-Alt i alt ser 2018/2019 ut til å bli gode år prismessig for norske vann- og vindkraftprodusenter, særlig for dem som også får elsertifikater, sier partner Marius Holm Rennesund i Thema Consulting.

Tørr og varm sommer
Hovedårsaken er at kraftprisen har skutt fart som følge av en unormalt tørr og varm vår og sommer, kombinert med sterkt stigende priser på CO2-kvoter. 2018-kontrakten for nordisk kraft ble handlet til 25,22 EUR/MWh 8. august i fjor. Nå handles 2019-kontrakten til 36,10 EUR/MWh.

Samtidig har elsertprisen ett år frem i tid steget fra 62,75 SEK/MWh til 196 SEK/MWh, som følge av at markedet frykter en midlertidig skvis før mye ny produksjon kommer inn i løpet av 2020 og 2021.

I tillegg kommer inntekter fra opprinnelsesgarantier. Disse lå lenge rundt 0,30 EUR/MWh, men har steget voldsomt de siste 12 månedene. Nå kan en nordisk vannkraftprodusent forvente seg 1,75 EUR/MWh for produksjonen i 2019, ifølge tall fra Cleanworld.

Mindre produksjon
Men tørken påvirker også produksjonsvolumene, slik at inntjeningen ikke vil øke i takt med prisøkningen, sier Rennesund.

Flere selskaper varsler om fallende kraftproduksjon i sommer, spesielt fra elvekraftverk uten magasinkapasitet. For eksempel har Glomma og Gudbrandsdalslågen den laveste vannstanden siden målingene startet for 116 år siden, ifølge Glommens- og Lågens Brukseierforening (GLB).

Selskapet Småkraft meldte også om at bare to av deres 100 kraftverk var i produksjon ved utgangen av juli, mens Statkraft sa i juli at de hadde kuttet 22 prosent i vannkraftproduksjonen i andre kvartal sammenlignet med året før.

Kraftprodusentene kan heller ikke vente seg at prisene vil holde seg på dagens nivå.

– Det nærmeste året er preget av både høye kull- og CO2-priser, samt den spesielle hydrologiske situasjonen vi har hatt i sommer. Vi tror ikke på en vedvarende høy kullpris utover 20-tallet, men en relativt høy CO2-pris. På sikt vil jo også hydrologien normalisere seg. Prisene vi ser for 2018/2019 er nok derfor høyere enn vi kan forvente utover tyvetallet, sier Rennesund.

I terminmarkedet handles 2020-kontrakten for nordisk kraft til 30,20 EUR/MWh, og prisene ligger under 33 EUR/MWh helt frem til 2026.
– Vi tror på kraftpriser som ligger en del over forwardkurven, men vi passerer ikke 40 EUR/MWh før i 2030, sier Rennesund.

Generelt er analysene for 2020-tallet mer «bullish» enn terminprisene på Nasdaq. Analyseselskapet Wattsight la på forsommeren frem en langtidsanalyse hvor de ser for seg nordiske kraftpriser på 54,40 EUR/MWh i 2025.

Det er imidlertid gjengs enighet om at elsertprisen skal ned når mye ny produksjon kommer inn i systemet i 2020 og 2021. Mars 2020-kontakten handles til 148 SEK/MWh og 2021-kontrakten til 34 SEK/MWh hos megleren SKM.

(Olav Vilnes, Montel)