THEMA@Europower: Må kutte i investeringsplanene

2. juni 2016 | Nyheter

Fra Europower 01.06.16: Kraftbransjen får en stadig dårligere kontantstrøm samtidig som investeringsplanene øker sterkt i årene som kommer. Bransjen må realitetsorientere og senke investeringsambisjonene.

Dette var et hovedpoeng for partner Håkon Thaule i Thema Consulting Group da han tidligere i dag holdt en presentasjon på et seminar om kapital i energibransjen i regi av Energi Norge.
Thaule la fram en plansje som viser at mens kontantstrømmen i bransjen i 2010 var på 23,5 milliarder kroner, sank den i fjor til 8,4 milliarder. Neste plansje viste de samlede investeringene i bransjen i årene som kommer, vel og merke planlagte investeringer. De vokser fra om lag 15 milliarder kroner i 2015 via 25 milliarder i 2017 til godt over 30 milliarder i 2020.

– Vil bransjen kunne opprettholde investeringsplanene når lønnsomheten er så presset som nå?
– Jeg er tryggere på investeringer i nett enn produksjonsanlegg, sier Thaule til Europower etter presentasjonen.
– Så planene for økt produksjonskapasitet vil måtte nedjusteres?
– Ja, det mener jeg, sier Thaule.
Planene for investeringer i produksjonsanlegg svinger rundt ti milliarder kroner årlig i årene som kommer.

Press på nettaktørene
De planlagte investeringene i nettet tilsier en økning i nettleien på 40 prosent de neste ti årene.
– Det tilsier at vi må utnyttet bedre enn det vi klarer i dag, sier Thaule.
Høyere effektivitet reduserer investeringsbehovet, og her står automatisering og digitalisering sentralt. Noen stikkord er automatisk måling og avregning, strømstyring i hjemmet, bedre drift og vedlikehold av nettet, distribuert produksjon og lagring.

(Skrevet av: Stein Arild Iglebæk, Europower)

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400