THEMA@Montel: Analytikere: Elsertifikatmarkedet er fullt

16. oktober 2018 | Nyheter
Vann

Fra Montel 12.oktober 2018: Det svensk-norske elsertifikatmarkedet har fått så mange investeringsbeslutninger at det er i praksis er fullt, noe som innebærer at 2030-målet på 46,4 TWh ny produksjon er nådd 12 år før tiden.– Med de investeringsbeslutninger som nå er offisielle, så mangler bare drøye 2 TWh til målet er nådd. Derimot er beslutninger for flere prosjekter i praksis allerede tatt, og om vi inkluderer vårt estimat for dette, så er målet allerede overskredet, sier analytiker Mia Bodin i Bodecker Partners til Montel.

Hun får støtte fra Wattsight-analytiker Odd Gunnar Jakobsen.

– Det er ikke langt igjen til mål nå, hvis man ikke allerede er der, sier Jakobsen til Montel.

Han antar at alle de 46,4 TWhene i elsertifikatmarkedet kan bli bygget ut i løpet av 2022, men at de investeringsbeslutningene som er nødvendige for at dette volumet skal nås, mer eller mindre allerede er tatt.

– Det kan være det mangler noen få enkeltprosjekter, men det er uansett ikke mange igjen før målet er nådd, sier Jakobsen.

Det tikker inn en jevn strøm av investeringsbeslutninger i ny kraftproduksjon i Norge og Sverige. Obos kom for eksempel denne uken med meldingen om at selskapet vil bygge ut Herand kraftverk i Hardanger som vil få en årlig produksjon på 78 GWh, mens det i slutten av august meldte om utbygging av 44 GWh produksjon i Fjærland.

I slutten av september meldte OX2 at selskapet bygger ut vindparken Brännliden i Skellefteå i Sverige sammen med Marguerite. Parken får en årlig produksjon på 160 GWh.

Trenger stoppregel
Jakobsen slår fast at det ikke er noen tvil om at det blir bygd ut 46,4 TWh i elsertifikatmarkedet tidlig på 2020-tallet.

– Derfor hadde det vært på sin plass at man får en avgjørelse om stoppregelen i løpet av høsten, mener Jakobsen.

Hvis det ikke kommer på plass en stoppregel på svensk side i tide, risikerer elsertmarkedet å bli overutbygd, noe som vil føre til svært lave priser, eller nullpriser, fra tidlig på 2020-tallet og ut hele systemets levetid til 2046. Dette vil særlig ramme produsenter som investerte for noen år siden i prosjekter som trengte en viss elsertifikatinntekt for å være lønnsomme.

Bodin i Bodecker Partners sier at selv om målet i elsertifikatmarkedet nå er nådd, behøver ikke det automatisk innebære at det er for sent for en volumbasert stoppregel.

– Men den må komme på plass snart, og det kommer til å være for sent i slutten av 2021. Det er investeringsbesluttet prosjekter med over 6 TWh produksjon som skal stå klare bare i 2021, sier Bodin.

Den svenske Energimyndigheten skal levere et forslag til en stoppregel senest 20. desember i år, og denne må deretter behandles i et uavklart politisk landskap der det for tiden ikke foreligger noe klart regjeringsalternativ i Sverige.

Avhenger av stoppregel
Analytiker Marius Holm Rennesund i Thema Consulting er enig i at man er på full fart mot et oppfylt elsertifikatmål, men at man ikke er helt der ennå.

– Vi inkluderer bare prosjekter der det er tatt endelig beslutning, sier Rennesund, og legger til at det er vanskelig å forholde seg til prosjekter «man vet kommer», og peker på at historisk så viser det seg at en del annonserte prosjekter ikke kommer på plass likevel.

– Når det gjelder når markedet fylles opp, så venter vi ikke at dette skjer før rundt 2021. Men her regner vi når prosjektene er på nett, ikke når investeringsbeslutninger er tatt. Det vil være godt før 2021, sier Rennesund.

Samtidig minner han om at man nødvendigvis ikke vil få elsertifikater selv om man har tatt en investeringsbeslutning.

– Det kan jo, avhengig av hvordan en stoppregel utformes, være at bare de 46,4 TWh som er i drift først får elsertifikater. Hvis dette er tilfelle, vil man jo unngå priskollaps selv om man har tatt investeringsbeslutninger for over 46,4 TWh om et år eller to, sier Rennesund.

Spotkontrakten for elsertifikater var oppe i hele 281 SEK/MWh 11. september, men har de siste dagene falt bratt. I går falt den 11 kroner til 203 SEK/MWh i takt med mildere og våtere værvarsler. Lenger ute på kurven handles Mars 22-kontrakten til bare 34 SEK/MWh, fordi markedet venter et betydelig overskudd av sertifikater etter 2020 som følge av den store utbyggingen.

Gert Ove Mollestad (Montel)