THEMA@Europower: Statnett-investeringer gir 28.000 årsverk

2. november 2015 | Nyheter

Fra Europower 03.11.15: En rapport fra Thema Consulting Group viser at Statnetts planlagte investeringsløft for strømnettet frem til 2025 kan skape nesten 28 000 årsverk i Norge. Det var noe av det konsernsjef Auke Lont løftet frem under åpningen av Statnetts høstkonferanse 3.nov.2015

De neste fem årene planlegger Statnett å investere mellom 40 og 55 milliarder kroner i strømnettet. Det er den største opprustingen og utviklingen av kraftsystemet siden oppbyggingen av landet etter krigen. Moderniseringen av strømnettet er helt nødvendig for å sikre trygg strømforsyning, gode klimaløsninger og økt verdiskaping for fremtiden.
Statnetts planlagte nettprosjekter mot 2025 kan skape ringvirkninger tilsvarende 28 000 årsverk i Norge i byggefasen, viser en fersk rapport som Thema Consulting Group har utarbeidet på oppdrag for Statnett. I tillegg kommer verdiskapingen som nettprosjektene legger til rette for når anleggene er i drift.
Lont trakk frem eksempelet fra prosjektet Ørskog-Sogndal som Statnett er i ferd med å gjennomføre.
– Der har den eksterne konsulenten kommet frem til at det er rundt 1800 årsverk som dette prosjektet genererer nasjonalt. Av det er det rundt 500 som havner lokalt , rundt 150 regionalt og litt over 1100 nasjonalt, fortalte Lont.
– Dette er tall vi legger merke til i perioder der andre sektorer sliter med sysselsetting, understreket Statnett-sjefen, som også kunne vise til ulike grupper som hadde fått nyte godt av arbeidene som Statnett gjør på linjen, som hotelleiere, bakere osv.

Vokser og effektiviserer

Statnett er ventet å vokse i størrelse med rundt 25 prosent til 2018 på grunn av store investeringer og fordi de også ventelig tar over den delen av sentralnettet som de i dag ikke eier. Noe av Statnett-sjefens målsetting er at man til tross for denne veksten ikke skal ha tilsvarende vekst i ressursbruk.
Statnett jobber aktivt for at det kommende investeringsløftet skal skje så effektivt som mulig. Ifølge Lont ser vi allerede resultater som følge av systematisk arbeid for å holde kostnadsnivået nede.
– Vi løfter hver stein for å finne måter vi kan jobbe mer effektivt på. Vi har blant annet redusert tidsbruken fra investeringsbeslutning til byggeprosjektene er ferdigstilt og kan avsluttes med hele 40 prosent fra 2013 til i dag. Det er en av gevinstene av arbeidet vi gjør. Kortere gjennomføringsperiode gir reduserte kostnader og samfunnet kan raskere dra nytte av økt nettkapasitet, sa Lont.

Forfatter: Mona Adolfsen (Europower)

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400