THEMA@Europower: Solkraft tar ikke knekken på kWh som handelsvare

19. april 2016 | Nyheter
Solcellepanel

Fra Europower 19.april 2016: Dagens lave kraftpriser har fått aktører til å hevde at markedet for elektrisk energi snart er dødt, og at kraft vil prises på helt andre måter i framtiden. Thema Consulting er uenig.

Andreas Myhre, som er direktør for krafthandel i Los Energy, er an av de som har luftet tanker om bortfallet av kWh som salgsvare. På et kundeseminar før jul sa han at inntoget av vind- og solkraft vil forandre mekanismene i kraftbransjen fullstendig. Sol- og vindenergien vil gjøre at det i mesteparten av døgnet vil være overskudd av strøm, og at kWh dermed ikke lenger er en salgsvare. Kraftselskapene vil i mindre grad få betalt for levert energi, men i stedet få betalt for å la vannmagasinene stå stand by.
Myhre mener at kWh står foran samme utvikling som tellerskrittene hadde. Mens vi tidligere betalte for hvert tellerskritt vi brukte, er det i dag ingen praktiske begrensinger på hvor mye vi kan ringe.

Påvirker vinterprisen lite
Thema Consulting mener at det er lenge til solkraft blir lønnsomt i Norge uten subsidier, til tross for kraftige kostnadsreduksjoner. Likevel dukker det opp solceller på stadig flere privathus og næringsbygg. Derfor har konsulentselskapet foretatt et beregningseksperiment. Dersom urbane områder i Norge dekkes av solceller, kan solproduksjonen utgjøre over 75 TWh per år. I tillegg legger Thema til tre millioner enheter med 50 kWh lagringskapasitet inn i eksperimentet.
– En revolusjon i småskala produksjon og lagring forsterker den eksisterende sesongprofilen i Norge. Om sommeren får vi oftere nullpriser som følge av et overskudd av energi, som lagres til natten og overskyede perioder. Vinterprisene er derimot ikke særlig påvirket av solproduksjonen eller den ekstra lagringskapasiteten, skriver Thema i en oppsummering.
Den relative forskjellen mellom sommer og vinter økes derfor kraftig. Noe av energien vil gå tapt om sommeren, men det vil ikke være overskudd av energi om vinteren. Videre øker tapet i batteriene dersom energi lagres over lang tid.
– Småskala batteriteknologi kan altså på ingen måte utjevne sesongvariasjoner og konkurrere med vannmagasiner som lagringsmedium, konkluderer Thema.
I Norge har vi 82 TWh lagringskapasitet i vannmagasiner. Norges vannmagasiner tilsvarer nesten 12 milliarder Tesla Powerwall batterier, til en pris av 35 000 milliarder dollar, eller omtrent 40 oljefond om du vil.

Stein Arild Iglebæk (Europower)

Notatet kan du lese her.

portrettbilde, forfatter

Anders Lund Eriksrud
Seniorkonsulent
anders.eriksrud@thema.no
+47 997 29 711