THEMA@Europower: Ikke forberedt på transport-elektrifisering

20. september 2016 | Nyheter

Fra Europower 19.09.16: Til tross for at mange transportanbud skal ut allerede innen 2020, har hverken nettselskaper eller transportoperatører forberedt praktiske løsninger.

Dette framgår i en fersk rapport fra konsulentselskapet Thema.
– Dersom eventuelle utfordringer ikke løses nå, kan man miste tidsvinduet fram til anbudene settes ut, eventuelt ende opp med å velge dyre og dårlige løsninger for elektrifisering, heter det i rapporten.
Rapporten finner du her.

Nøkkelspørsmål for klimaet
Reduksjon av klimagasser fra transportsektoren er på den politiske agendaen, og som følge av politiske retningslinjer og støtte-ordninger vil vi se et økt omfang av elektrisk transport, ikke bare for personbiler, men også for busser, ferger og skip ved kai (land-strøm). Hvor mye som kommer og hvor raskt utviklingen vil skje er usikkert, men mange anbud om ferger og busser skal ut på anbud innen 2020. Men det vil være avgjørende at nettselskapene er beredt til å gjøre sin del av jobben for at ønsket elektrifisering av transportsektoren lar seg gjennomføre.
Det er de altså ikke, ifølge rapporten. Partene snakker i stor grad ulikt språk.
– Transportselskapene ønsker seg ofte grundige og raske svar på hvor det finnes ledig kapasitet for å legge til rette for et stort effekt-uttak uten store anleggsbidrag, mens nettselskapene på sin side ønsker seg konkrete forespørsler på uttak, type last og plassering som grunnlag for å gi gode og forpliktende svar uten å bruke uforholdsmessig mye tid. I tillegg er transportlastene i noen grad nye for nettselskapene, og de vil sikre seg at de ikke skaper kvalitetsutfordringer i nettet – noe som like gjerne kan være dimensjonerende for nettet som kapasitet, heter det i rapporten.
Løsningen er bedre samhandling og planlegging.
– Vi anbefaler økt dialog mellom fylkene, Statens Veivesen og kommunene som legger grunnlaget for anbudene, nettselskapene og NVE som skal levere tilstrekkelig nett til en lavest mulig kostnad og transportaktørene som skal levere tjenester i et konkurranse-utsatt marked, skriver Thema.

Mange spørsmål
Konsulentselskapet anbefaler partene å diskutere flere viktige punkter:

For fylkeskommuner som setter transporttjenester ut på anbud:

 • Hvordan unngå økte transportkostnader ved elektrifisering?
 • Hvordan sikre like vilkår for tilbyderne med elektrisk transport?
 • Hvem skal eie infrastrukturen for lading?
 • Hvordan dekke langsiktige investeringer? Hvem søker støtte?
 • Hvordan håndtere prisendringer på strøm i kontraktene?
 • Hvordan håndtere at levetid på materiell og anbudsperioder ikke samsvarer?

For transportselskaper som er operatører:

 • Hvordan skiller elektrisk transport seg fra andre løsninger?
 • Hva er de beste lavutslippsløsningene?
 • Hvilke avklaringer trengs fra oppdragsgiver og nettselskapene for å redusere risiko?
 • Hvordan håndtere misforholdet mellom levetid på materiell og anbudsperioder?

For nettselskapene:

 • Hvordan skiller transportkunder seg fra andre kunder?
 • Hvordan sikre tilstrekkelig forståelse for rammevilkårene?
 • Hvilken kapasitet trengs for å dekke de ulike transportlastene?
 • Hvordan bidra til elektrifisering og samtidig overholde regulering?
 • Hvordan minimere nettkostnadene til transport?

(Skrevet av: Stein Arild Iglebæk, Europower)

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810