THEMA rådgiver i fusjon av Kraftinor og SKS Kraftsalg til Polar Kraft

15. januar 2018 | Nyheter

Vi har vært engasjert som prosessrådgivere på oppdrag fra begge parter, og har bidratt fra innledende samtaler og fram til fusjon og integrering av virksomhetene til et nytt felles selskap 1. januar 2018.

THEMA ble engasjert av begge parter i januar 2017 for å tilrettelegge innledende samtaler mellom partene med tanke på fusjon. Gjennom vinteren og våren 2017 bisto vi med å organisere en arbeidsprosess hvor formålet var å utarbeide et omforent forslag til ny felles forretningsmodell for et fusjonert selskap som baserte seg på det beste fra begge selskaper. Arbeidet ble gjennomført av en arbeidsgruppe med to representanter fra hvert selskap, der THEMA bidro med 1-2 ressurser for å styre og dokumentere arbeidet. En styringsgruppen med representanter for eierne (Lofotkraft, Nordkraft og SKS) var også involvert i arbeidet.

Etter at arbeidsgruppen hadde lagt frem sine anbefalinger, bisto THEMA eierne med verdivurdering av virksomhetene som grunnlag for forhandlinger om bytteforhold i en fusjon.

Etter generalforsamlingsvedtak om fusjon har THEMA bistått partene med utarbeidelse av en integrasjonsplan og en forretningsplan for det nye selskapet. Vi har tilrettelagt arbeidsmøter med alle ansatte utover høsten 2017 for å definere roller og oppgaver i det fusjonerte selskapet.

«Vi benyttet THEMA Group som rådgiver og fasilitator i forbindelse med vår fusjonsprosess som raskt endte med etablering av selskapet Polar Kraft. THEMAs bransjekompetanse, involvering og forståelse for å kjøre slike prosesser ble avgjørende for et godt resultat. Våre ansatte satte også svært stor pris på den ydmyke tilnærmingen THEMA hadde til at to selskap skulle slå seg sammen med to ulike kulturer. Vi ble raskt gjort oppmerksom på hvilke deler av en slik prosess det var viktig å ha fokus på. Overbevisende god leveranse fra THEMA» Frank Sundermeier, Markedssjef Kraftinor.

Les mer på Polar Kraft sin hjemmeside.

Kontaktpersoner i THEMA: Espen Fossum og Christoffer Noreng

portrettbilde, forfatter

Espen Fossum
Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990