THEMA @Montel: Ny markedsmodell kan gi 10 EUR høyere peak-priser i Norden

18. mai 2015 | Nyheter
Anders Lund Eriksrud

Fra Montel: Omleggingen til flytbasert markedskobling i flere europeiske land på onsdag kan føre til at kraftprisene i Norden øker med 10 EUR/MWh i timer med svært høy etterspørsel, ifølge et notat fra Thema.

– Nøyaktig hvor ofte vi kommer til å se slike situasjoner blir svært avhengig av vind- og værforholdene i det enkelte år. Vi har derfor ikke nøyaktige estimater for hvor ofte vi kommer til å se betydelig høyere priser som følge av flytbasert markedskobling. Men effekten er mest markant i vintermånedene, skriver Thema-analytiker Anders Lund Eriksrud i en epost til Montel.

Priseffekten i snitt gjennom året vil være mer beskjeden. Themas simuleringer viser at flytbasert markedskobling på kontinentet vil øke snittprisen i Norden med 0,1-0,2 EUR/MWh på kort sikt, og med 0,2 – 0,3 EUR/MWh når nye forbindelser mellom Norge og Tyskland og Danmark og Nederland er på plass mot slutten av tiåret.

Økningen kommer av at ordningen vil gi jevne ut prisforskjellene mellom de landene som innfører ordningen, som i første omgang er Tyskland, Østerrike, Frankrike og Benelux-landene. Det vil gi høyere priser i Frankrike og Tyskland, og lavere priser i Belgia og Nederland, viser Themas simuleringer.

Prisene i Tyskland har langt sterkere virkning på den nordiske prisen enn det prisen i Nederland har. Dermed ser det ut til at endringene i tyske priser oftest blir dominerende, ifølge Thema.

Lavere nederlandske priser kan i perioder føre til at nordiske priser faller, men Themas foreløpige analyse indikerer at den nordiske prisen kun faller i 10-20 prosent av timene.

Eriksrud understreker på den annen side at prisene i Tyskland ikke konsekvent er høyere med flytbasert markedskobling på timesbasis, men modellsimuleringene viser høyere gjennomsnittspriser i Tyskland for alle måneder i 2014 med flytbasert markedskobling.

– I tillegg er peak-priser som oftest høyere med det nye markedsdesignet, skriver Thema-analytikeren.

De nordiske landene har også ambisjoner om å koble seg ordningen, men foreløpig ligger dette noen år frem i tid, sa Statnett til Montel forrige uke.

Les notatet fra THEMA

portrettbilde, forfatter

Anders Lund Eriksrud
Seniorkonsulent
anders.eriksrud@thema.no
+47 997 29 711