THEMA feirer 10-årsjubileum

2. mars 2020 | Nyheter
THEMA 10 år

Siden starten i 2010 har THEMA etablert seg som et ledende kompetansemiljø på rådgivning og analyser for omstillingen av energimarkedet. I 2019 gjorde vi prosjekter for over 150 norske, nordiske og europeiske kunder. Og vi gleder oss til fortsettelsen!

Fra starten av har dybdekunnskap og lang erfaring med analyser og problemstillinger knyttet til kraftbransjen utgjort kjernen av THEMAs ekspertise og grunnlaget for vår rolle som rådgivende eksperter.

Allerede i løpet av det første året utmeislet vi forretningsideen som virksomheten i THEMA fremdeles er tuftet på: Ved å kombinere kunnskap om markedene, strategi og forretningsutvikling, reguleringer og markedsdesign leverer vi analyser og rådgivning av stor verdi for kundene våre og for samfunnet. Det skal vi fortsette med.

Underveis har vi opplevd at forståelsen og kunnskapen om hvordan kraftsektoren og kraftmarkedet virker, er blitt viktig på stadig flere områder. Elektrifisering av transportsektoren har f.eks. blitt en naturlig forlengelse av vår kjernevirksomhet og et område der vi stadig bygger ny kompetanse.

THEMA er etablert som en etterspurt prognose- og modelleverandør for energisektoren i Norden og Europa, noe en voksende liste av europeiske kunder og modellbrukere reflekterer. Ikke minst har vi bygget opp en økende kundebase i Tyskland og andre tyskspråklige land. Og i 2020 får vi våre første ansatte ved THEMA-kontoret i Tyskland.

THEMA ble startet i mars 2010 av Åsmund Jenssen, Eivind Magnus og Håkon Taule, alle med lang erfaring fra energibransjen og som konsulenter. Siden har vi har bygget sten på sten, og ved markeringen av vårt 10-årsjubileum i mars 2020 har THEMA en organisasjon med 11 partnere, 14 ansatte konsulenter og analytikere og en kontorsjef. Og veksten fortsetter, vi har allerede 5 nyansettelser på vei inn.

Den kombinasjonen av eksperter og erfaring vi tilbyr, er unik og har vist seg å være både robust og svært verdifull, ikke minst når vi skal analysere og gi råd om den omfattende omleggingen av energisystemet som må til for å takle klimautfordringen på en effektiv måte – samtidig som vi sikrer velferd og verdiskapning. Vi gleder oss til å fortsette å bidra til å finne løsninger på de utfordringene som både selskaper og myndigheter står overfor.

Vi har lagt vekt på å bygge opp et team med en sammensatt fagbakgrunn som inkluderer teknologer, siviløkonomer og samfunnsøkonomer. Det ser vi som en ubetinget styrke.

Vi samarbeider med en rekke norske og internasjonale kompetansemiljøer når problemstillingene krever bredere sammensatte team og spesialkompetanse på flere områder. THEMA er dermed en del av et omfattende kompetansenettverk der vi opplever at vi blir sett på som en verdifull samarbeidspartner. Det gjelder både i konsulent- og utredningsoppdrag og i forskningsprosjekter.

I 2019 gjennomførte vi prosjekter for over 150 kunder i Norden og Europa. Kundeporteføljen inkluderer bl.a. kraftselskaper, nettselskaper, investorer, bransjeorganisasjoner, industriselskaper, transportselskaper, regulatorer og myndigheter.

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117