THEMA bidrar på Energi Norges verksted om elektrifisering av transport

10. august 2017 | Nyheter

Seminaret har som mål å øke forståelsen av hva som kreves for å elektrifisere busser og ferger og hvordan elektrifisering kan skje til en lavest mulig kostnad for samfunnet. Seminaret den 24.august 2017 er et samarbeid mellom Energi Norge, NHO Transport og NHO Sjøfart.

THEMA bidrar med innlegg basert på tidligere prosjekter for Energi Norge og Samferdselsdepartementet om overgang til lav- og nullutslippskjøretøy.
Seminaret er åpent for alle.

Program og påmelding >> 

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049