Svenske innmatingstariffer svekker investeringsincentiver

9. april 2015 | Rapporter
Fargerike grafer og penn

Svenske kraftprodusenter betaler stamnettstariff basert på abonnert effekt. Det gir uheldige investeringsincentiver. Svenska Kraftnäts omfattende investeringsplaner mot 2025 kan bety økt innmatingstariff og forsterke problemet framover.

THEMA har utredet de samfunnsøkonomiske konsekvensene av dagens svenske tariffsystem og mulige framtidige tarifføkninger på oppdrag fra Fortum, Skellefteå Kraft, Statkraft og Vattenfall i samarbeid med Svensk Energi. Hovedkonklusjonen er at dagens modell gir uheldige investeringsincentiver ved at produksjon med lav brukstid straffes. Problemet forsterkes av at effektavgiften er geografisk differensiert. På sikt kan den effektbaserte innmatingstariffen påvirke særlig effektbalansen negativt. Et høyt nivå på innmatingstariffen kan også medføre brudd på EU-reguleringer. Det er imidlertid mulig å endre tariffdesign med sikte på å oppnå riktigere investeringsincentiver og økt harmonisering av tariffnivået i Norden og EU.

Last ned rapporten her:

THEMA Report 2014-43 >> Harmonisation of generator tariffs in the Nordics and the EU

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049