Større deler av transporten elektrifiseres – er nettselskapene klare for det?

2. september 2016 | Nyheter

Veksten i elbiler og hurtiglading er kjent for de fleste, men også ferger, busser og store skip til kai kan i stor grad bli elektrifisert i løpet av relativt kort tid. Grenseflaten mellom transport og kraftsektoren er ny og det vil kreve mer dialog for å sikre grønn transport uten for store kostnader.

Reduksjon av klimagasser fra transportsektoren er på den politiske agendaen, og som følge av politiske retningslinjer og støtte­ordninger vil vi se et økt omfang av elektrisk transport, ikke bare for personbiler, men også for busser, ferger og skip ved kai (land­strøm). Hvor mye som kommer og hvor raskt utviklingen vil skje er usikkert, men mange anbud om ferger og busser skal ut på anbud innen 2020.  Men det vil være avgjørende at nettselskapene er beredt til å gjøre sin del av jobben for at ønsket elektrifisering av transport­sektoren lar seg gjennomføre.

Vi har i dette prosjektet snakket med et utvalg av transport­selskaper for å få innblikk i deres møte med nettselskapene og deres forståelse for regel­­verket for tilknytning og bruk av strøm til transportformål.

Basert på funnene i undersøkelsene, og det omfanget av offentlig transport som skal ut på anbud før 2020,  anbefaler en bedre dialog mellom fylker og kollektivselskaper som legger grunnlaget for anbud, nettselskaper som legger til rette for økt elektrifisering og transportselskapene som skal levere fornybar transport. En økt forståelse for hverandres roller og ansvar, regelverk, muligheter og begrensninger for elektrifisering av transport er særlig viktig når vi nå går inn i en fase der mange transport­­­­tjenester skal ut på anbud. Dersom eventuelle utfordringer ikke løses nå, kan man miste tidsvinduet fram til anbudene settes ut, eventuelt ende opp med å velge dyre og dårlige løsninger for elektrifisering. En mulighet er å etablere møte­plasser der fylkene, nettselskapene og transportselskapene innen de aktuelle transportområdene treffes for å øke forståelsen for relevante problemstillinger, avdekke kunnskapsbehov på tvers og diskutere hvordan man kan etablere gode løsninger for elektrifisering av transport.

Last ned notatet her:

THEMA Notat 2016-03 >> Erfaringer fra nettilknytning av elektrisk transport

portrettbilde, forfatter

Kristine Fiksen
Partner
kristine.fiksen@thema.no
+47 402 13 810