Sikker strømforsyning høyt verdsatt av husholdningene

14. mars 2018 | Nyheter
Illustrasjonbilder kraft Norge. Fribruk til Thema Consulting Group.

Husholdningenes verdsetting av sikker strømforsyning øker. Det betyr at nettselskapene bør betale mer ved avbrudd. Kundenes betalingsvilje for å unngå avbrudd er en viktig størrelse i reguleringen av nettselskapene og bidrar til å sikre at strømnettet er tilstrekkelig robust.

Avbrudd i strømforsyning påfører næringsliv og husholdninger kostnader. Disse kostnadene bør nettselskapene ta i betraktning ved dimensjoneringen av nettet. Jo høyere betalingsvilje nettkundene har, desto mer bør det investeres i nettet for å redusere risikoen for avbrudd. Nettreguleringen tar høyde for dette gjennom såkalte KILE-satser (kostnad ved ikke-levert energi) som nettselskapene må betale ved avbrudd.

For å få riktig nivå på nettinvesteringene er det viktig å vite hva verdien faktisk er. Husholdningene opplever kostnader både i form av direkte økonomiske tap og i form av ulemper som de er villige til å betale for å unngå. Nåværende KILE-satser er basert på en undersøkelse fra 2001. NVE og Statnett har derfor bestilt en ny undersøkelse av husholdningenes betalingsvilje for å unngå strømbrudd.

Den nye undersøkelsen er utarbeidet av Vista Analyse og THEMA Consulting Group i løpet av det siste halvannet året. Vi har gjennomført to store undersøkelser, én rettet mot alle norske husholdninger og én rettet mot husholdninger som har opplevd langvarige strømbrudd. Resultatene tyder på at verdien av å unngå avbrudd i strømforsyningen er betydelig høyere enn man tidligere trodde. Et strømbrudd på ett minutt er verdt nesten ti ganger mer enn dagens KILE-satser. Avbrudd på 1-6 timer er verdt dobbelt så mye som nåværende sats.

NVEs pressemelding om rapporten >> 

Rapport 2018-13: Nye KILE-funksjoner for husholdninger >>

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117