Samfunnsnytte av vannkraft

12. september 2017 | Nyheter

THEMA har i løpet av 2017 gjennomført to prosjekter der vi analyserer samfunnsnytten av vannkraft. Den ene er en nasjonal analyse av små vannkraftanlegg, mens den andre analyserer vannkraftporteføljen i Nordland. De analyserte kraftprosjektene gir store bidrag til den regionale og nasjonale verdiskapingen.

Prosjektene er i de aller fleste tilfeller lønnsomme før skatt basert på prissatte virkninger og gir betydelige ringvirkninger lokalt og nasjonalt. Den bedrifts-økonomiske lønnsomheten etter skatt er imidlertid mer usikker, noe som kan gjøre at samfunnsøkonomisk lønnsomme prosjekter ikke blir gjennomført.

Les mer her:

T-CG Insight 2017-04 >> Samfunnsnytte av vannkraft

Rapportene finner du her:

THEMA Rapport 2017-08 >> Samfunnsnytte av småkraft

THEMA Rapport 2017-11 >> Samfunnsnytte av vannkraft i Nordland 

 

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339