Samfunnsnytte av småkraft

24. august 2017 | Nyheter

Utbygging av småkraft i Norge har gitt betydelige samfunnsmessige virkninger både nasjonalt og regionalt. Prosjektene viser god samfunnsøkonomi. En videre utbygging av småkraftpotensialet kan gi et samlet bidrag til BNP på vel 50 milliarder kroner.

Med utgangspunkt i et utvalg på 34 småkraftprosjekter lokalisert i 12 fylker anslår vi at verdiskapingen fra småkraftverkene gir et årlig bidrag til bruttonasjonalproduktet på om lag 2,5 milliarder kroner. En videre utbygging av småkraftpotensialet kan gi et samlet bidrag på vel 50 milliarder kroner over prosjektenes levetid og en sysselsettingseffekt på vel 13 000 årsverk. Prosjektene viser god samfunnsøkonomisk lønnsomhet, mens lønnsomheten for investor er mer usikker. Det er en betydelig økonomisk oppside dersom en større del av prosjektenes klimanytte blir reflektert i kraftprisene.
Over 3 TWh norsk småskala vannkraft er godkjent for utbygging av norske reguleringsmyndigheter, men har ennå ikke startet byggearbeidet. Denne rapporten anslår at utbygging av dette potensialet vil kunne bidra med 56 mrd. NOK2017 til BNP og generere sysselsetting på over 13 200 årsverk over kraftverkenes levetid.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2017-08 >> Samfunnsnytte av småkraft

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339