Ringvirkninger av investeringer i kraftnettet

1. mars 2016 | T-CG Innsikt

I en tid med redusert aktivitet og nedbemanning i andre næringer øker aktivitetene i kraftselskapene. I tillegg til at selskapene bygger ut ny kraftproduksjon, skal kraftselskapene investere historisk mye i nettet de neste ti årene. 

Investeringene legger til rette for store positive ringvirkninger, i form av verdiskaping og sysselsetting, både i perioden prosjektene bygges og etter at linjene er satt i drift.

Last ned dokumentet her: 

T-CG Insight 2016-2 >> Ringvirkninger av investeringer i kraftnettet

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400