Er det på tide å fase ut subsidier til moden fornybar kraftproduksjon?

23. februar 2017 | Nyheter

Subsidier til fornybar kraftproduksjon skal redusere kostnadene og gjøre nye teknologier konkurransedyktige i markedet. Mange hevder nå at vindkraft og solkraft er modne teknologier. Betyr det at det er på tide å slutte å subsidiere sol og vind?

Et viktig mål for subsidiering av fornybar energi spesielt og klimapolitikken generelt, er å gjøre lavutslipps og fornybar kraftproduksjon konkurransedyktig i markedet. Subsidier til fornybar kraftproduksjon vil redusere kostnadene ettersom volumene øker, mens en gradvis tilstramming i kvotetaket burde være til høyere pris på CO2-utslipp og dermed høyere kraftpriser.
Nå argumenterer flere for at særlig vind- og solenergi er blitt modne teknologier. CO2- og kraftprisene har imidlertid ikke steget til forventet nivå på grunn av overkapasitet i kraftmarkedene og et stort overskudd av utslippstillatelser i kvotemarkedet. Spørsmålet er: Bør man fase ut fornybarstøtten for å «redde» kvotemarkedet, eller bør man fortsette å subsidiere inntil kvotemarkedet begynner å produsere adekvate CO2-priser?
Vi argumenterer for at subsidiene bør fases ut når en teknologi er konkurransedyktig med eksisterende, konvensjonelle teknologier. Det at investeringer ikke er lønnsomme er ikke en relevant samfunnsøkonomisk begrunnelse for å fortsette støtten, siden grunnen til manglende lønnsomhet er overkapasitet i markedene.
Analysen er gjennomført i et prosjekt for Energi Norge.

Les mer her:

T-CG Insight 2017-01 >> Time to phase out subsidies to mature renewable electricity?

THEMA Memo 2016-07 >> Time to phase out support to mature renewables? Approaches and options

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117