Om oss

SolcellepanelVår kunnskap bidrar til mer effektive markeder og økt verdiskaping for selskaper og for samfunnet som helhet

Vi jobber med spørsmål knyttet til «det grønne skiftet» i energi- og transportsektoren, sektorer som kjennetegnes av omfattende offentlige reguleringer og utfordringer knyttet til utvikling og utnyttelse av infrastruktur. Oppdragsgiverne våre er myndigheter, kraft- og transportselskaper, kraftintensiv industri, bransjeorganisasjoner og andre aktører som påvirkes av omleggingen.

Les mer om våre tjenester >>

Våre konsulenter kjenner bransjene godt og har bred samfunnsforståelse, lang erfaring fra utredning og strategirådgivning, og solid samfunnsøkonomisk, bedriftsøkonomisk og teknisk kompetanse. Vi kombinerer solid kunnskap om dynamikken i markedene med avanserte modellanalyser.

Les mer om våre konsulenter >>

Vi er et uavhengig, partnereid konsulentfirma med hovedkontor i Oslo.

Visjon, misjon og verdier

Vår visjon: Det «grønne skiftet» er en kilde til næringsutvikling og nye forretningsmuligheter. Samtidig som energi- og transportsystemet må omstilles dersom vi skal takle klimaproblemet, må vi ta hensyn til at energi- og transporttjenester er en forutsetning for vekst og velstand i samfunnet.

Vår misjon: Vi bidrar til realisering av bærekraftige og lønnsomme løsninger for selskaper og myndigheter. Våre analyser, utredninger og strategirådgivning er basert på solid faglig grunnlag, bransjekunnskap og bred samfunnsforståelse.

Våre verdier: Vi er pålitelige, kreative og tydelige

Pålitelige

  • Vi baserer våre analyser på trygt faglig grunnlag, og leverer alltid arbeid av høy kvalitet.
  • Vi leverer relevante svar på kundenes utfordringer og holder en åpen dialog underveis.
  • Vi skal være en god samtalepartner og en troverdig bidragsyter i samfunnsdebatten.
  • Vi jobber i team som er skreddersydd hvert enkelt prosjekt.

Kreative

  • Vi søker å bidra til ny kunnskap og dypere innsikt i de problemstillingene vi jobber med.
  • Vi er åpne for nye ideer og villige til å utfordre hverandre, kundene våre og oss selv.
  • Vi har mot til å utfordre fagmiljøer, bransjen og myndighetene når vi mener det er viktig og riktig.

Tydelige

  • Vi jobber fokusert og målrettet for å komme til kjernen av problemstillingene og få fram det som er vesentlig.
  • Våre konklusjoner skal være klare, og tydelig og forståelig formulert i rapporter og presentasjoner.

Kontakt:

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde Partner og daglig leder
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986