Nytt prosjekt: Hvordan utvikle offshore vindkraft i Østersjøen?

14. mars 2018 | Nyheter
Vindmøller

Utviklingen av offshore vindkraft i Østersjøområdet er beskjeden i forhold til potensialet. Et nytt prosjekt for EU-kommisjonen skal avdekke barrierer og foreslå et regionalt veikart for å styrke samarbeidet om kostnadseffektiv utbygging av offshore vindkraft.

Grunt vann, lave bølger, stabile vindforhold og nærhet til kysten burde gjøre Østersjøen til ett av verdens mest attraktive områder for utvikling av offshore vindkraft. Imidlertid har utbyggingen så langt vært begrenset, ikke minst i forhold til utviklingen i Nordsjøen. Resultatet er at landene i området ikke utnytter en viktig kilde til dekarbonisering av energisektoren, og trolig også går glipp av muligheter for verdiskaping og økonomisk vekst.
For å bidra til realiseringen av potensialet vil EU-kommisjonen lansere et spesielt initiativ for å styrke det regionale samarbeidet om utvikling av offshore vindkraft under det regionale samarbeidsorganet Baltic Energy Market Interconnection Plan (BEMIP). BEMIP omfatter Danmark, Tyskland, Estland, Latvia, Litauen, Polen, Finland og Sverige.
Et konsortium ledet av THEMA i samarbeide med COWI og Ea Energianalyse er blitt valgt til å utarbeide et grunnlag for initiativet og å utvikle en arbeidsplan.

Prosjektet omfatter blant annet følgende temaer og aktiviteter:

  • En teknisk vurdering av kostnader, potensialer og lokasjoner for offshore vindkraft
  • Modellering av virkninger i det regionale kraftmarkedet til 2050
  • Modellering av kraftflyt for å identifisere flaskehalser og potensielle gevinster ved å koordinere nettilknytning av offshore vindkraft i regionen
  • Identifikasjon av institusjonelle barrierer og forslag til hvordan de kan reduseres eller fjernes (inkludert markedsdesign, planprosesser, tillatelser og konsesjoner)

Vi vil samarbeide med BEMIPs arbeidsgruppe for fornybar energi i arbeidet med å utvikle et forslag til arbeidsplan og målsetninger for initiativet.
Prosjektet vil løpe gjennom 2018 og gi viktige innspill til BEMIP-landenes nasjonale energi- og klimaplaner. Endelig rapport vil bli levert tidlig i 2019.

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117