Ny nettmodell, TheGrid, gir innsikt i fremtidige nettutfordringer

20. oktober 2016 | Nyheter

THEMA har utviklet en ny nettmodell for lastflyt i sentralnettet, TheGrid. Modellen skal brukes til å analysere hvordan handel på tvers av land og intern flyt vil utvikle seg i årene som kommer, og hvor vi kan forvente fremtidige flaskehalser.

Gjennom modellering av hundrevis av linjer, analyserer TheGrid den fysiske flyten mellom nodene i et kraftsystem. TheGrid identifiserer dermed hvor fysiske flaskehalser kan oppstå.

Nettmodellen kan brukes i kombinasjon med THEMAs modell for flytbasert markedskobling. Modellen gir derfor en unik mulighet til å analysere utviklingen i handelsmulighetene i kraftmarkedet på tvers av land med flytbasert markedskobling. Modellen kan også benyttes i studier av prisområder, for eksempel konsekvensene av å dele Tyskland i to prisområder (nord og sør), eller for å studere den begrensende virkningen av vindkraft på den dansk-tyske grensen.

Bildet til høyre viser en illustrasjon av nettmodellen TheGrid for det tyske kraftnettet.

Les mer om THEMAs anlyse- og modelleringsprodukter her:

Analyse og modelleringsprodukter >>

portrettbilde, forfatter

Anders Lund Eriksrud
Seniorkonsulent
anders.eriksrud@thema.no
+47 997 29 711