Gassens rolle i Europa

22. august 2016 | Rapporter
Himmel med skyer

Naturgass forventes å opprettholde sin viktige rolle i det europeiske gassmarkedet både i energimiksen og som energikilde i markedet for balansetjenester. På lang sikt bestemmes gassens rolle gjennom et samspill mellom markedskrefter, politikk og teknologi.

Denne rapporten analyserer nåværende og den fremtidige rollen for naturgass i det europeiske energisystemet. Europeiske selskaper har gjennomført store investeringer i infrastruktur for gass, og EU kommisjonen forventer at gass og gasskraft vil være en viktig del av Europas fremtidige energiforsyning. Gass vil fortsette og styrke sin rolle som energikilde i kraftanlegg som leverer balansetjenester etter hvert om mer ustabil fornybar kraftproduksjon blir installert og kullfyrte kraftverk fases ut. Den konkurransemessige posisjonen for gass i forhold til kull forventes å bli styrket etter hvert som strammere klimapolitikk fører til høyere karbonpriser.

Last ned rapporten her:

THEMA Rapport 2016-11 >> Gassens rolle i Europa 

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339