Næringsutvikling og fremtidens mobilitet

19. november 2018 | Nyheter

Det skal investeres enorme summer i den globale transportsektoren. Samtidig står transportmarkedet foran gjennomgripende endringer blant annet som følge av klimautfordringene, urbanisering og digitalisering. Med den forventede opptrappingen av de norske samferdselsinvesteringene er det grunn til å spørre om satsningen kan innrettes på en måte som stimulerer til eksportrettet næringsutvikling.

Les mer her:

T-CG Insight 2018-05 >> Næringsutvikling og fremtidens mobilitet

Artikkelen bygger på:

THEMA-rapport 2017-31 >> Næringsutvikling og fremtidens mobilitet

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339