Konsekvenser av endrede avskrivningsregler for vindkraft

12. mai 2016 | Nyheter

Investeringene i vindkraft i Norge har vært lave til tross for innføringen av elsertifikatmarkedet. Norske myndigheter har derfor foreslått å innføre raskere skattemessige avskrivninger for vindkraft for å stimulere til økte investeringer.

Finansdepartementet notifiserte forslaget om endrede avskrivningsregler for vindkraft til ESA 10. mai 2016. THEMA har i forbindelse med notifiseringsprosessen bistått Finansdepartementet og Olje- og energidepartementet med en analyse av lønnsomheten av investeringer i vindkraft under ulike forutsetninger om skatteregler, kraftpriser og priser på elsertifikater. Analysen viser at endringer i avskrivningsreglene vil bidra til å utløse investeringer i vindkraft i Norge.

Notifiseringen og THEMAs bakgrunnsnotat kan lastes ned her.

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049