Høstutgavene av THEMAs kraftprisprognose for Norden og Europa er klar

3. oktober 2018 | Nyheter
Vindmøller

I år har kraftprisene økt kraftig pga. høye brensels- og CO2-priser, lav kjernekraftproduksjon og lite tilsig. Prognosene drøfter om dette er et varig løft. Forøvrig fokuserer vi på de baltiske kraftmarkedene og utviklingen i kvotemarkedet for CO2.

Det siste året har vi sett stigende gass- og kullpriser. I tillegg har kvoteprisen økt etter flere reformer som har redusert tilgjengelige CO2-kvoter betydelig. En kald vinter og en uvanlig tørr sommer i Norden bidro også til høyere kraftpriser. Samtidig faller kostnadene for fornybare kilder.

I vår kraftprisprognose for Norden og Europa diskuterer vi konsekvensene av disse utviklingstrekkene, i tillegg til virkningene på produksjonsmiks, etterspørsel og handel. Vår kraftprisprognose for Norden dekker Norge, Sverige, Finland og Danmark. Vår kraftprisprognose for Europa dekker Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia og Storbritannia. Vi har også oppdatert vår prognose for det norsk-svenske elsertifikatmarkedet.

Vi simulerer tre ulike scenarioer. «Prosument»-scenarioet fra forrige utgave er erstattet med det nye scenarioet «Technotopia», der vi antar en kraftigere reduksjon i kostnaden for fornybar produksjon.

Den europeiske utgaven inkluderer et eget kapittel som fokuserer på framtiden til det europeiske kvotemarkedet (EU ETS). Vi simulerer tiltakskostnadene i både kraft- og industrisektoren og har anvendt vårt nye modellrammeverk for samspillet mellom kvotemarkedet og investeringsbeslutninger i kraftsektoren.

Den nordiske utgaven inkluderer et eget kapittel som fokuserer på utviklingen i kraftmarkedet i Baltikum, som i økende grad påvirker det Nordiske markedet, og i tillegg utgjør et område med interessante investeringsmuligheter.

portrettbilde, forfatter

Arndt von Schemde
Partner og daglig leder, PhD
arndt.schemde@thema.no
+47 982 63 986