Høstens kraftprisprognose for Norden og Europa er nå ute

17. oktober 2019 | Nyheter
Vindmøller høst

Vil økningen i kraft- og CO2-priser som vi har sett de siste årene, vedvare? Vi setter også fokus på vindkraftutbygging i Norge og hvordan europeiske kraftpriser kan bli påvirket ved en resesjon. Og vi lanserer en ny rapport om verdien av grønt.

Vi forventer relativt stabile kraftpriser både i Norden og i Europa de neste ti årene før de gradvis begynner å stige.
Det er en rekke ulike drivere som påvirker kraftprisutviklingen. I prognosen drøfter vi påvirkningen av viktige markeds-, politikk- og teknologidrivere med utgangspunkt i tre ulike scenarier og gjennom en rekke sensitivitetsanalyser, og viser konsekvensene for kraftpriser, produksjonssammensetning, etterspørsel og handel.
Spesialtema i vår kraftprisprognose for Norden er den økende motstanden mot bygging av vindkraft på land i Norge. I den nordiske kraftprisprognosen setter vi derfor søkelys på priskonsekvensene av begrenset vindutbygging og drøfter i hvilken grad effekten kan ventes å bli redusert av økt vindkraftutbygging til havs eller av investeringer i landbasert vindkraft i Sverige.

Spesialkapittelet i vår kraftprisprognose for Europa analyserer hvordan en økonomisk resesjon kan påvirke kraftetterspørsel, brenselspriser, industrisektor og EU Emission Trading Scheme (EU ETS), og følgelig kraftprisene.

I tillegg til kraftprisprognosen introduserer vi en ny rapport om «verdien av grønt». Denne inneholder prognoser for EU-ETS, opprinnelsesgarantier og elsertifikater. Rapporten gir også en oversikt over støttesystemer for fornybar kraft i de viktigste europeiske landene.
Vår europeiske kraftprisprognose dekker Tyskland, Frankrike, Nederland, Belgia, GB og Østerrike, mens vår nordiske kraftprisprognose dekker alle prissoner i Norge, Sverige, Finland og Danmark.
Som alltid inneholder rapportene et omfattende datamateriale, inkludert vind- og solvektede priser, samt en workshop som gir anledning til å diskutere prognosen med THEMAs kraftmarkedseksperter.