Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året

15. februar 2019 | Nyheter
Opprinnelsesgarantier

En analyse av nettselskapenes erfaringer fra gjennomførte fusjoner viser at de potensielle kostnadsgevinstene er betydelige. I tillegg venter bransjen gevinster ved å ta i bruk nye digitale løsninger.

En beregning der vi antar utstrakt bruk av digitale løsninger og reduksjon i antall nettselskap gjennom fusjoner, viser at nettkundene til sammen kan spare mer enn 2,6 milliarder kroner i året, beregnet for 2025.   

Les mer her:

T-CG Insight 2019-1 >> Fusjoner og ny teknologi kan spare strømkundene for mer enn 2,6 milliarder kroner i året

portrettbilde, forfatter

Ståle Johansen
Partner, PhD
stalejohansen@thema.no
+47 940 13 909