Frokostmøte 17. mars i Oslo: Vindkraft til havs i Østersjøen

21. februar 2020 | Nyheter
Havvind

I samarbeid med Norsk-Tysk Handelskammer drøfter THEMA muligheter og utfordringer for utvikling av vindkraft til havs i Østersjøen. I tillegg presenterer vi innsikt fra en fersk analyse av utsiktene for det polske kraftmarkedet.

Diskusjonen av utsiktene og mulighetene for vindkraft til havs i Østersjøen er basert på en omfattende analyse vi nylig har utarbeidet for EU-kommisjonen. Studien identifiserte de mest lovende områdene for utbygging av vindkraft i Østersjø-regionen, hvordan slik utbygging vil påvirke kraftmarkedene og kraftsystemet i landene rundt Østersjøen, og hva som skal til for å utløse det betydelige potensialet som finnes.

I tillegg vil vi gi en nærmere presentasjon av status og utsikter for utviklingen i det polske markedet, basert på vår siste prisprognose og tilhørende markedsanalyse.

Seminaret er gratis og åpent for alle. Ytterligere informasjon om frokostseminaret og påmelding finnes via linken under.

Frokostmøte >>