Elsertifikatsystemet svekker biovarmens konkurranseposisjon

22. september 2016 | T-CG Innsikt
Opprinnelsesgarantier

Fornybar kraftproduksjon og produksjon av fornybar varme er omfattet av virkemidler som bygger på helt ulike prinsipper. Spørsmålet er om de samlede rammebetingelsene påvirker konkurranseforholdene på en uheldig måte. Vår analyse viser at elsertifikatordningen har en utilsiktet negativ virkning på incentivene til å investere i biovarmeanlegg.

Mens lønnsomheten av fornybar kraftproduksjon skjermes mot fallende kraftpriser gjennom elsertifikatordningen, svekker lavere kraftpriser incentivene til å investere i verdikjeder for biovarme. Denne utilsiktede virkningen kan kompenseres ved å innføre et volumbasert støttesystem for biovarme eller ved å justere taket på investeringsstøtten til biovarmeanlegg slik at effekten av fallet i kraftprisene de siste årene kompenseres. Elsertifikatordningen forsetter i Norge fram til slutten av 2021 og videreføres i Sverige. Dermed forsvinner ikke denne ulikebehandlingen med det første.

Last ned dokumentet her:

T-CG Insight 2016-6 >> Elsertifikatsystemet svekker biovarmens konkurranseposisjon

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117