Elsertifikatordningen svekker incentivene til å investere i bioenergi

28. april 2016 | Rapporter
Opprinnelsesgarantier

Elsertifikatsystemet skjermer investorene i vind og vann mot fallende kraftpriser. Varmeproduksjon basert på bioenergi skjermes derimot ikke. Det har svekket incentivene for å bygge biobasert fjernvarme i Norge.

Fornybar kraftproduksjon og produksjon av fornybar varmeenergi er omfattet av virkemidler som i noen grad bygger på helt ulike prinsipper. Hvordan påvirker de samlede rammebetingelsene påvirker konkurranseforholdene? Analysen viser at elsertifikatordningen har en utilsiktet virkning på investerings-incentivene til varmeanlegg basert på bioenergi. Mens lønnsomheten av fornybar kraft¬produksjon skjermes mot fallende kraftpriser gjennom elsertifikatordningen, svekker lavere kraftpriser incentivene til å investere i verdikjeder for fornybar varmeenergi. Denne utilsiktede virkningen kan kompenseres ved å innføre et volumbasert støttesystem for biovarme eller ved å justere taket på investeringsstøtten til varmeanlegg basert på bioenergi slik at effekten av fallet i kraftprisene de siste årene kompenseres.

Last ned rapporten her: 

THEMA Rapport 2016-10 >> Konkurransesituasjonen for bioenergi til varmeproduksjon

portrettbilde, forfatter

Berit Tennbakk
Partner, PhD
berit.tennbakk@thema.no
+47 928 68 117