Digitalisering endrer transportsektoren

29. juni 2018 | Nyheter
Transport

Digitalisering påvirker transportløsninger i økende grad. Ny teknologi for selvkjørende kjøretøy og smarte styringssystemer legger til rette for økt effektivitet. Nye tjenester innen mobilitet utvikles raskt, og det er behov for at myndighetene utvikler standarder og regelverk.

Vi har utarbeidet en rapport som beskriver nærmere hvordan digitalisering påvirker transportsektoren. Rapporten gir et innblikk i hvordan fremtidens mobilitet vil bli endret, hvilke nye tjenester og forretningsmodeller som kan bli utviklet, og potensielle gevinster som kan oppnås for næringslivet og samfunnet.

Teknologiutviklingen i transportsektoren går meget hurtig. Nye løsninger og muligheter blir lansert i raskt tempo, og mange ulike prototyper og potensielle løsninger har blitt skissert. De mest åpenbare endringene følger av elektrifisering, automatisert styring samt av en rekke ulike nye typer autonome kjøretøy og fartøy.

Digitalisering gir muligheter for kostnadsbesparelser gjennom mer effektiv bruk av eksisterende infrastruktur og optimalisering av drift og vedlikehold av infrastrukturen. Det vil komme overordnede løsninger hvor optimal ruting av trafikken bedres, med tanke på rutevalg og mobilitetsalternativ. Trafikksikkerheten er betydelig bedret de siste tiårene, men det er vanskelig å se for seg store ytterligere fremskritt uten implementering av ny teknologi som kan redusere menneskelige feil.

Politiske prioriteringer og utvikling av regelverk er avgjørende for hvor raskt de nye smarte transportløsningene kan bli implementert. I en globalisert verden med kjøretøy som lages og brukes internasjonalt, er samhandling i utviklingen av lovverk for transportsektoren stadig viktigere.

Rapporten presenterer i mer bredde to viktige nye smarte transportløsninger; Autonome kjøretøy og samvirkende intelligente transportsystemer (ITS).
Rapporten er en litteraturstudie utarbeidet av Thema Consulting Group i samarbeid med Leafhill og Inversa på oppdrag for NHO.

Last ned rapporten her: 

THEMA Rapport 2017-32 >> Digitalisering og morgendagens mobilitet

portrettbilde, forfatter

Gorm Lunde
Partner
gorm.lunde@thema.no
+47 995 70 302