Britisk erfaring viser at reform av nettariffer kan gå veldig galt

1. desember 2017 | Nyheter

Storbritannias energiregulator, Ofgem, må møte i retten for å forsvare foreslåtte endringer i nettariffene. Saken kan tjene som en advarsel om hvordan selv velmenende reformer i nettariffer kan gi utilsiktede negative konsekvenser.

Les mer her:

T-CG Insight 2017-06 >> UK network charges: A lesson in unintended consequences