Vil blockchain gi et radikalt teknologisjokk for kraftbransjen?

22. januar 2018 | Nyheter
Næringsutvikling og fremtidens mobilitet

Det er stor oppmerksomhet omkring Blockchain-teknologier for tiden, også i kraftbransjen. Teknologiene kan bidra til å senke transaksjonskostnader. Bruksområdene i kraftbransjen er i prinsippet mange, f.eks. når det gjelder å inngå bilaterale handler. Potensialet er likevel svært usikkert, og det beste rådet er å engasjere seg for å forstå utviklingen.

Les mer her: 

T-CG Insight 2018-01 >> Vil blockchain gi et radikalt teknologisjokk for kraftbransjen?

portrettbilde, forfatter

Håkon Taule
Partner og styreleder
haakon.taule@thema.no
+47 400 67 400