Blir hydrogen endelig dagens energibærer?

10. juni 2019 | Nyheter

Hydrogen kan bidra til en kostnadseffektiv omstilling av det europeiske energisystemet. Det finnes i dag få alternativer til hydrogenets fleksibilitet. Hydrogen kan derfor bli en viktig bidragsyter i et karbonnøytralt europeisk kraftsystem.

Les mer her:

T-CG Insight 2019-2 >> Blir hydrogen endelig dagens energibærer?

portrettbilde, forfatter

Eivind Magnus
Seniorpartner
eivind.magnus@thema.no
+47 908 88 339