Behov for styrket informasjonsutveksling som grunnlag for en DSO-rolle

15. september 2017 | Nyheter

Økt koordinering mellom nettselskaper i driften krever bedre informasjonsutveksling. Det vil på sikt legge til rette for innføring av nye virkemidler i driften av distribusjonsnettet og en DSO-rolle.

Det har vært diskusjoner i bransjen og internasjonalt om opprettelse av en DSO-rolle der noen nettselskap får en koordinerende rolle og kan pålegge andre nettselskap tiltak i drift eller investeringer. Endringen i energiloven har åpnet for at NVE kan etablere en slik rolle dersom det er behov for det. THEMA og EPOS Consulting har analysert spørsmål knyttet til systemdrift og DSO-rollen på oppdrag fra NVE:

I prosjektet har vi identifisert et behov for å styrke koordineringen mellom distribusjonsnett og mellom distribusjonsnett og regionalnett i systemdriften.

En mulig løsning er å innføre virkemidler for utøvelse av systemansvar i distribusjonsnettet. Det er imidlertid flere praktiske utfordringer som bør løses før nye virkemidler innføres. Det er særlig behov for å styrke informasjonsutvekslingen mellom nettselskaper, både i distribusjonsnettet og mellom nettnivåer.

Det er også utfordringer knyttet til nøytralitet og fordelingen av ansvar og kostnader. Disse utfordringene kan imidlertid langt på vei løses med økt transparens og tilgjengelig av data som er av relevans for systemdriften.

Vi anbefaler derfor at NVE vurderer nærere muligheter for styrket informasjonsutveksling som grunnlag for videreutvikling av DSO-rollen.

Les mer på NVE sin hjemmeside

eller last ned rapporten her:

NVE Rapport 30-2017 >> Behovet for koordinering mellom regional- og distribusjonsnett

portrettbilde, forfatter

Åsmund Jenssen
Partner
aasmund.jenssen@thema.no
+47 416 53 049