portrettbilde, forfatter

Snorre Thorsønn Borgen

Analytiker
snorre.borgen@thema.no
+47 484 63 459

Snorre begynte I THEMA som analytiker i juni 2018. Han er utdannet sivilingeniør i industriell økonomi og teknologiledelse fra NTNU, med fordypning innen kraftsystemer og anvendt økonomi og optimering. I masteroppgaven, skrevet i samarbeid med Trønder Energi, vurderte han optimal investering i komponenter for et isolert øynett, med hovedfokus på verdien av levetidsmodellering av batterienheter. I løpet av studiene har han gjennom internships i Statnett og Powel fått god erfaring med å jobbe tverrfaglig mot både nordisk kraftbransje og grensesnittet mellom IT og infrastruktur. Etter å ha fullført mastergraden med toppkarakter på masteroppgaven tilbrakte han fire måneder på Statkraft Markets’ trading floor i Düsseldorf. Her utførte han analytisk arbeid for både short-term trading teamet og long-term energy management teamet, i både Düsseldorf og London. Dette har gitt han et kontinentalt perspektiv på energibransjen og bred kunnskap om Europeiske kraftmarkeder i tillegg til god erfaring med analyseverktøy og maskinlæringsalgoritmer.