portrettbilde, forfatter

Sigmund Sørensen Kielland

Analytiker
sigmund.kielland@thema.no
+47 902 70 760

Sigmund begynte som analytiker i THEMA august 2019. Han kom nyutdannet fra nanoteknologistudiet ved NTNU, der hans spesialisering var nanomaterialer for anvendelse innenfor energi- og miljøsystemer. Som avslutning på mastergraden lagde Sigmund en membran for å separere oksygen fra luft for produksjon av ren oksygengass, med videre potensielle applikasjoner i systemer for karbonfangst og -lagring.
Som tidligere prosjektleder for Powels sommerprosjekt har Sigmund fått trening i praktisk prosjektgjennomføring, i tillegg til kunnskap om kraftbransjen sett fra et digitalt synspunkt.