portrettbilde, forfatter

Marius Holm Rennesund

Partner
marius.rennesund@thema.no
+47 996 49 610

Marius Holm Rennesund har bred erfaring fra energimarkedene med fokus på markedsanalyse. Siden han startet i THEMA i 2013, har Marius spesielt jobbet med prisprognoser for det nordiske og tyske kraftmarkedet og markedet for elsertifikater. Han har også erfaring fra handel med kraftderivater som en del av Statkrafts hedging-team. Teamet forvaltet en portefølje på en milliard euro. Marius har også erfaring med analyser av globale energimarkeder som kull og LNG fra Nena Asia i Singapore og opparbeidet seg en god forståelse av politiske beslutningsprosesser gjennom arbeid i Olje- og Energidepartementet.

Marius Holm Rennesund er utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo og har i tillegg tatt kraftanalytikerstudiet ved Norges Handelshøyskole.

Kraftmast

THEMA@Montel: Verdien av kraftproduksjon har steget 78% på trippelgevinst »

Fra Montel 8.august 2018: Tørke, potensiell elsertskvis og rekordhøye priser på opprinnelsesgarantier gjør at verdien av kraftproduksjon med elsertstøtte har økt betydelig det siste året. 

Kurs: Kraftmarkedet – prisdrivere, konsekvenser og risiko »

Marius Holm Rennesund fra THEMA Consulting Group gir deg oversikt over det du trenger å vite om prisdannelsen i kraftmarkedet på Energi Norges kurs om kraftmarkedet 18. April 2018.

Nye prisprognoser viser økende verdi av fleksibilitet »

Kraftprisene blir mer volatile og fleksibilitet vil ha en økende verdi i kraftmarkedet. Det viser våre ferske prisprognoser for Norden og Europa. Årsaken er investeringer i uregulerbar kraft og økt utvekslingskapasitet.

Møt THEMA på E-world og få personlig oppdatering på markedsutviklingen! »

THEMA er tilstede på E-world i Düsseldorf 6.-8. februar. Du finner oss på en delt stand med Montel (Hall 3/Stand 3-124). Book et møte med oss nå eller besøk oss når det passer deg for diskutere markedsutviklingen og våre anlyser og modeller. Vi gleder oss til å se deg!

Desentral kraftproduksjon kan holde kraftprisen lav lenge »

Vår nye kraftprisprognose viser at med sterk vekst i lokal, småskala fornybar kraftproduksjon får mange land en sterk kraftbalanse og vedvarende lave priser. Skal prisene stige på lang sikt, må Europa samarbeide om både fornybarstøtte og klimapolitikk.

Er grådighet bra for markedslikviditeten? »

Likviditeten i det nordiske finansielle kraftmarkedet har vist en fallende trend siden 2008. Skal markedet fortsette å utvikle interessante sikrings- og handelsmuligheter med god likviditet, må vi forstå hvorfor. Hadde Gordon Gekko rett?

THEMA@Europower: Elsertifikatprisene kan gå mot null »

Fra Europower 1.juni 2017: Elsertifikatprisene kan gå mot null allerede mot slutten av 2020-tallet hvis det ikke lages en god stoppregel for markedet, advarer Marius Holm Rennesund i Thema Consulting, som mener en ordning må på plass så fort som mulig.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Mange elsertinvestorer vet ikke hva de har kjøpt »

Fra Montel 1.juni 2017: Det er flere utenlandske investorer som ikke forstår risikoen i elsertmarkedet, sier Thema-anaytiker Marius Holm Rennesund, som advarer om at en dårlig designet stoppregel på svensk side kan gi nullpriser utover 2020-tallet.

Høyspentmaster på gul åker

THEMA@Montel: Elsertutbyggingen vil bli på over 30 TWh i 2020 »

Fra Montel 21.april 2017: Tirsdagens elsertavtale mellom Norge og Sverige vil føre til at det vil komme inn over 30 TWh ny kraft innen utgangen av 2020, men påvirkningen på kraftprisene er begrenset, sier Thema-analytiker Marius Holm Rennesund.

Ny elsertifikatavtale løfter prisen, men løser ikke designutfordringene »

Etter måneder med usikkerhet er Norge og Sverige kommet til enighet om en forlengelse av elsertifkatmarkedet. Sertifikatmarkedet blir forlenget med 10 år og Sverige øker ensidig målsettingen med 18 TWh. Avtalen ga et kraftig prishopp i markedet.