portrettbilde, forfatter

Gorm Lunde

Partner
gorm.lunde@thema.no
+47 995 70 302

Gorm Lunde har siden 1994 har arbeidet som konsulent med fokus på strategiutvikling, forretningsutvikling og prosjektledelse. Gorm har omfattende erfaring og kjennskap til energisektoren i Norge, Norden og Europa. Erfaringen inkluderer kraftselskaper, nettselskaper, transmisjon, krafthandel, olje og gass selskaper, gasstransport, LNG og service sektoren knyttet til olje og gass. I tillegg til energi har Gorm arbeidet med et stort antall prosjekter i transportsektoren, entreprenørbransjen og for generell industri. Hans spesialiteter inkluderer selskapsstrategi, forretningsstrategi, organisasjonsprosesser, forretningsutvikling, operasjonelle forbedringer, innkjøpsledelse samt forandringsprosesser for å skape reell og varig endring hos selskapene.

Gorm kommer til Thema Consulting Group fra Qvartz hvor han var Engagement Partner og del av energi og transport teamet hos dem. Han har tidligere arbeidet for Innovation Strategic Consulting og PWC.

Gorm er utdannet MSc in Energy Management Handelshøyskolen BI.

Transport

Transport21s strategi for transportforskning lansert »

Transport21 anbefaler økt forskningsinnsats knyttet til nullvisjonen, bevegelsesfrihet og verdiskaping og konkurransekraft. «Det gode liv og et konkurransedyktig næringsliv» er strategiens visjon. THEMA har vært sekretariat for strategigruppen.

Hvilke muligheter gir ny teknologi for fremtidens transporter? »

Hvordan kan ny teknologi påvirke atferd og bruken av transport? Og hvilke muligheter kan ny teknologi gi for transportsektoren? Hvordan vil ny teknologi utfordre plan- og beslutningsprosessene? Dette er viktige spørsmål for transportvirksomhetenes arbeid med Nasjonal Transportplan 2022 – 2033.

Transport

Digitalisering endrer transportsektoren »

Digitalisering påvirker transportløsninger i økende grad. Ny teknologi for selvkjørende kjøretøy og smarte styringssystemer legger til rette for økt effektivitet. Nye tjenester innen mobilitet utvikles raskt, og det er behov for at myndighetene utvikler standarder og regelverk.