portrettbilde, forfatter

Espen Fossum

Partner
espen.fossum@thema.no
+47 982 63 990

Espen Fossum har arbeidet som rådgiver siden 1996. Før han begynte i THEMA i 2010, jobbet han i Econ Pöyry, Ernst & Young Corporate Finance og Arthur Andersen. Espen har i disse årene jobbet med finansiell og strategisk rådgivning, for både eiere, selskapsstyrer og selskapsledelse innen en rekke bransjer. Den finansielle rådgivningen er knyttet til gjennomføring av verdsettelser, transaksjonsbistand og prosjektfinansiering. Den strategiske rådgivningen er knyttet til gjennomføring av eierstrategiprosesser, konsernstrategiprosesser og konkret strategisk analyse og planlegging på foretningsområdenivå. Espen i hovedsak arbeidet med prosjekter relatert til den nordiske kraftbransjen, men han har også inngående erfaring fra bl.a. entreprenørbransjen, transport og telekom. Hans spesialområder inkluderer eierstyring og selskapsledelse, eier-, konsern- og forretningsstrategi, organisasjons- og forretningsutvikling, markedsanalyser (vekststrategi), scenarioanalyse, energipolitikk, restrukturering, verdsettelse og finansiering.

Espen er utdannet MSc in Financial Economics (BI/Indiana) og er Autorisert Finansanalytiker fra NHH.

THEMA bidrar som foredragsholder i EnergiNorge sitt kurs i verdiskapende styrearbeid »

25.- 26. august 2016 deltar Silje og Espen som foredragsholdere på Energi Norge sitt kurs «Verdiskapende styrearbeid for kraftnæringen».

master kabler vindmøller

Verdiskaping i norsk fornybarnæring i dag og fremover »

Som navet i det grønne skiftet har den norske fornybarnæringen et stort utviklingspotensial. Bransjen sliter imidlertid med veksthemmende rammevilkår som bør endres for å sikre økt vekst i verdiskaping og sysselsetting fremover.

Strategiutvikling i kraftselskaper »

Espen Fossum holder innlegg om strategiutvikling i kraftselskaper på Energi Norges HR- og lederkonferanse 9.februar.

Hva kreves av morgendagens styremedlemmer i kraftindustrien? »

Utviklingen i bransjen stiller stadig økende krav til årvåkenhet, faglig kompetanse og relevant erfaring hos styremedlemmer i norske kraftselskaper.

CO2-kompensasjon

THEMA har bistått med utarbeidelse av forslag til ny eierstrategi i Troms Kraft »

Troms fylkeskommune og Tromsø kommune nedsatte i fjor en arbeidsgruppe ledet av tidligere statsråd og fylkesmann Svein Ludvigsen med mandat til å utrede et forslag til ny eierstrategi for Troms Kraft. Øvrige medlemmer i arbeidsgruppen har vært Marianne Lie, Anna Maria Aursund, Steinar Madsen. THEMA Consulting har vært innleid som sekretariat for arbeidet og har […]

THEMA har bistått NTE med deres utredning av eierskapsmodeller »

Kraftbransjen står ovenfor store endringskrefter i årene fremover, noe som stiller alle kraftselskaper overfor både utfordringer og muligheter. I tillegg er den nåværende regjeringen i gang med en prosess som vil kunne påvirke lokalt og regionalt forvaltningsnivå, hvor både kommunestruktur og oppgavefordeling mellom kommuner og fylker kan endres.

Fargerike grafer og penn

Ny rapport tilgjengelig: Benchmark av kraftselskapenes finansielle resultater »

THEMA har laget en ny rapport: «Benchmark av kraftselskapenes finansielle resultater». Rapporten inneholder en grundig analyse av nøkkeltall for 13 utvalgte selskaper basert på årsrapportene fra 2014, 2013 og 2012.

Kortsiktige finansielle eiere i en langsiktig bransje? »

Norske kommuner og fylker opptrer i stor grad som kortsiktige finansielle eiere med fokus på utbytteuttak for å finansiere løpende kommunale driftsutgifter.

Kartlegging og anbefalinger til god eierstyring i kraftnæringen »

THEMA har på oppdrag fra EnergiNorge gjennomført en kartlegging av eierstyring i norske kraftselskaper og utarbeidet en anbefaling til god eierstyring i kraftnæringen.

Solcellepanel

Industriell fornybarklynge i Norge? »

THEMA har på oppdrag fra Norfund vurdert framtidsutsiktene for klyngen innen fornybar energi i Norge. Formålet med oppdraget har vært å vurdere framtidsutsiktene for fornybarnæringen internasjonalt, med særlig vekt på utviklingsland. Det har også vært et mål å kartlegge hva som skal til for at det utvikles en sterkere internasjonal fornybarklynge i Norge.