portrettbilde, forfatter

David Attlmayr

Analytiker
david.attlmayr@thema.no
+47 400 38 511

David Attlmayr startet i THEMA i januar 2019. Han har en mastergrad i International Energy fra SciencesPo Paris, med spesialisering innen fornybar energi og klimapolitikk. Han har også en bachelorgrad i International Affairs fra Universitetet i St.Gallen (HSG).
Før David startet i THEMA har han hatt flere internship. Han har deltatt i IEAs modellteam, hvor han jobbet med utarbeidelse og modellering av World Energy Outlook 2018, med vekt på utviklingen innen forbruksfleksibilitet. David har også hatt vært hos BayWa r.e., der han jobbet med deres internasjonaliseringsstrategi. Der utarbeidet han også markedsanalyser og fokuserte spesielt på konkurransen i sol- og vindsektoren. Videre har David jobbet hos den østerrikske ambassaden i Washington D.C., der han overvåket geopolitikk relatert til gass og jobbet med oppbygningen av COP21. Her opparbeidet han seg verdifull innsikt i de ulike delene av energisektoren. Under studiene jobbet David i DesignWerk hvor han, med suksess, søkte om statsstøtte for et pilotprosjekt for en elektrisitetsdrevet søppelbil i Sveits, som inkluderte utarbeidelsen av business plan og strategi.